فرهنگ ما

تعاملات اجتماعی

انسان موجودی اجتماعی است، اکثریت  بزرگان و دانشمندان به این موضوع اذعان دارند. معنی این جمله این است که هیچ انسانی از بدو تولد بدون اجتماع قادر به ادامه حیات نیست در واقع حیات و چگونگی حیات ما وابسته به اجتماع و در نتیجه وابسته به همدیگر است. رفتارهای ما هم اجتماعی است یعنی اینکه اگر چه با تصمیمات و نتیجه گیری فردی کاری را صورت میدهیم یا رفتاری را انجام میدهیم ولی این کارها و رفتارها محصول تعامل با اجتماع است و آنها را از زندگی اجتماعی کسب کرده ایم و متقابلا رفتارهایمان بر خود و اجتماع تاثیر متقابل دارد. رفتارهای ما در عین حال که نشان دهنده شخصیت و سطح آگاهی و دانش و تعهد ما نسبت به جامعه است به همان سیاق بر اجتماع نیز تاثیر میگذارد. به تعبیر دیگر جامعه به مثابه یک کلیت یکپارچه است که حاصل برآیند فعالیتها و رفتارهای  انجام شده توسط افراد آن است. افرادی که رفتارهای ناهنجار دارند کلیت جامعه را به زحمت میاندازند و هزینه های اضافی بر آن تحمیل میکنند، متقابلا افرادی که متعهدانه و مطابق هنجارهای اجتماعی رفتار میکنند گامهایی را برای اصلاح جامعه و حرکت در مسیر تکامل آن برمیدارند. همه ما با کسانی مواجه شده ایم که در جاده ای شلوغ بی اعتنا به قوانین راهنمایی و بدون در نظر گرفتن حقوق دیگران سعی در پیشی گرفتن و زود رسیدن به مقصد به هر نحو ممکن دارند و چه بسا اسباب درد سر خود و دیگران را فراهم آورده باشند. و در دیگر سو به راحتی میتوانیم حرف و سخن پر مهر و تشویق آمیز خردمندی را به یاد آوریم که باعث شده است جوانه های امید در وجود ما زنده تر شده و نگاهمان به زندگی با معنی تر و امیدوارنه تر شده  و برای ادامه زندگی انرژی و انگیزه مضاعف داشته باشیم. چه تفاوتی میان مثالهای بالا وجود دارد و چه شباهتی؟ هر رفتار اعم از اینکه شایسته، قانونی و انسانی،  یا ناشایست، غیر قانونی  و غیر انسانی باشد و هر بیان تشویق آمیز و امید بخش یا زیان بخش و یاس آور میتواند بر بخشی از پیکره اجتماع تاثیر خوشایند و یا ناخوشایند داشته باشد و چه بسا فقط نگاهی تحسین آمیز به یک فرد زندگی او را در مسیری مثبت رهنمون شود و یا نگاهی سرد و سرزنش آمیز او را از ادامه زندگی مایوس و سرخورده سازد. اعمال ما بسان امواجی هستند که پیکره جامعه را در مینوردند. ما همه در مقابل جامعه جهانی و کلیت هستی مسئولیم مواظب رفتارها و نگرشهای خود باشیم همه بسان اجزا و یا سازی در ارکستر بزرگ زندگی هستیم که در صورت ناهناهنگی یک یا تعدادی از سازها کلیت موسیقی هستی دچار ناهماهنگی خواهد شد، نواهای زیباتری در سمفونی هستی بنوازیم.  

میلاد


برچسب‌ها: تعاملات اجتماعی
+ نوشته شده در  جمعه یکم شهریور ۱۳۸۷ساعت 19:50  توسط میلاد  |